Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu – pakankamai retas ir sudėtingesnis santuokos nutraukimo būdas.

Šiuo atveju yra būtina bent viena iš šių sąlygų:

  1. sutuoktiniai gyvena skyrium daugiau nei vienerius metus (gyvenimas skyrium turėjo būti nustatytas teismo sprendimu) arba jeigu vienas sutuoktinis:
  2. pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo arba
  3. teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu arba
  4. atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

Prašymas nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka ir neapmokestinamas žyminiu mokesčiu. Laikoma, kad santuoka nutraukiama be sutuoktinių kaltės.

Prašyme nurodomas konkretus santuokos nutraukimo pagrindas ir bendra informacija, kuri yra išvardinta skirsnyje „Santuokos nutraukimas abejų sutuoktinių bendru sutikimu“, be to, turi būti nurodyta kaip
pareiškėjas įvykdys savo pareigas kitam sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams.