Mažeikių miesto dujofikacijos projektas

Užtikrinau teisinę pagalbą įgyvendinant virš 40 milijonų litų viešai paskelbtos vertės magistralinio ir skirstomųjų gamtinių dujų dujotiekių nutiesimo projektą į Mažeikių miestą ir dujų tiekimą šiais dujotiekiais (2006 – 2009 m.).

 

AB "Mažeikių nafta" dujofikacijos projektas

Užtikrinau teisinę pagalbą įgyvendinant virš 15 milijonų litų viešai paskelbtos vertės gamtinių dujų dujotiekio nutiesimo projektą į AB "Mažeikių nafta".

 

Druskininkų miesto dujotiekio valdymo projektas

Užtikrinau teisinę pagalbą eksplotuojant dujotiekį ir teikiant gamtines dujas Druskininkų miestui.

 

Bendrovės kontrolinio akcijų paketo pardavimo projektas

Sėkmingai atstovavau bendrovei dėl jos akcijų kontrolinio paketo perleidimo ir kitų su tuo susijusių xxxxx milijonų litų bendros vertės (įmonė viešai neskelbė kainos) sandorių sudarymo.