Civilinė teisė ir procesas

 • komercinė teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė
 • nuosavybės teisė, nekilnojamojo turto ir kita daiktinė teisė
 • prievolių ir civilinės atsakomybės teisė
 • šeimos teisė
 • skolų išieškojimas
 • skolininkų gynimas nuo nesąžiningų kreditorių
 • kiti civiliniai santykiai

Statybos teisė

Energetikos teisė

Administracinis procesas

 • administraciniai ginčai
 • skundai dėl pareigūnų (organų) nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose                         (nuo 2011-01-01 šiuos skundus nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai; ATPK 291 str.)

Darbo ginčai (bylos dėl individualių darbo ginčų)

Atstovavimas

 • komercinėse ir kitose derybose
 • valstybinės priežiūros institucijose
 • teismuose (bendrosios kompetencijos ir administraciniuose)
 • komerciniame arbitraže

Profesionaliai atstovauju (ikiteisminėse derybose ir teismuose):

Civiliniuose ginčuose

 • dėl įvairių sutarčių, jų vykdymo ir sąlygų sąžiningumo
 • dėl įsiskolinimų priteisimo
 • dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, dėl nuosavybės ir jos valdymo pažeidimų
 • dėl bendrovių valdymo organų sprendimų ir akcininkų nesutarimų
 • statybų ginčuose ir t.t.

Šeimos bylose

dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jiems priteisimo

Administraciniuose ginčuose

Sėkmingai atstovavau Vilniaus komercinio arbitražo, Vilniaus komercinio arbitražo teismo bylose.