Administracinės bylos

 • dėl atsisakymo išduoti technines sąlygas dujotiekio nutiesimui per kito operatoriaus teritoriją;
 • dėl statybos leidimo pripažinimo negaliojančiu ir jo panaikinimo;
 • dėl panaikinimo VKEKK (1) nutarimo dėl ne pareiškėjui išduoto leidimo įrengti naują dujotiekį;
 • dėl panaikinimo VKEKK nutarimo dėl atsisakymo išduoti gamtinių dujų perdavimo licenciją;
 • dėl administracinės nuobaudos už dujų sistemos laisvos nepanaudotos galios nepaskelbimą;
 • dėl administracinės nuobaudos už dujų tiekimą, neva, be sutarties panaikinimo;
 • kitos administracinės bylos.

Civilinės bylos

 • dėl sutarties sąlygų sąžiningumo, skirstant dujotiekiu gamtines dujas sistemos naudotojui;
 • dėl žemės servituto nustatymo dujotiekio nutiesimui per privatų žemės sklypą;
 • dėl netesybų priteisimo nepriimus transportuoti dujotiekiu sutartinio metinio dujų kiekio;
 • prevencinis ieškinys dėl uždraudimo išduoti statybos leidimą ir vykdyti ES finansuojamo projekto statybą;
 • prevencinis ieškinys dėl uždraudimo išduoti be konkurso leidimus naujų teritorijų dujofikavimui;
 • dėl dujų sistemos prijungimo sutarties sąlygų pakeitimo;
 • dėl įsiskolinimo priteisimo iš dujų sistemos naudotojo už nesumokėtą prijungimą prie dujotiekio;
 • dėl skolos priteisimo iš dujų sistemos naudotojo už nepriimtą sutartinį metinį dujų kiekį;
 • kitos civilinės bylos.

_____________________________________

(1) pastaba: VKEKK – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. http://www.regula.lt/lt/dujos/