Byla dėl statybos rangos sutarties ir jos vykdymo.

(be trūkumų pasirašyto darbų priėmimo – perdavimo akto reikšmė, darbų laikinas sustabdymas, eksperto rašytinės išvados reikšmė, sutarties išlyga dėl subrangovo ekonomijos / sutaupymo vykdant sutartį ir kt.).