Ginčas dėl palūkanų perskaičiavimo, grąžinant vartojimo kreditą anksčiau termino  
(išspręstas ikiteismine tvarka; 2010 m.)

 

Problemos esmė:  Klientas nusprendė grąžinti anksčiau termino anuiteto būdų mokamą vartojimo kreditą. Dėl to jam negalėjo būti taikoma jokių netesybų ir papildomų mokėjimų, išskyrus iki kredito grąžinimo dienos apskaičiuotinas palūkanas. Visas ankstesnes įmokas klientas mokėjo pagal grafiką laiku ir tinkamai.

Anuiteto būdu kreditas buvo grąžinamas lygiomis įmokomis: iš pradžių pagrindinę jų dalį sudarė palūkanos ir tik vėliau didėjo kredito grąžinimui priskiriama įmokų dalis (t.y. kredito gavėjas mokėjo palūkanas „į priekį“). Sumokėtų pagal grafiką įmokų didžioji dalis atiteko būtent palūkanoms ir tik nedidelė dalis – kreditui padengti, t.y. kredito grąžinimo dieną sumokėtos palūkanos 40% viršijo sutartyje nurodytą palūkanų normą, todėl, kad kreditą klientas panoro grąžinti anksčiau termino.

Kredito įstaiga atsisakė perskaičiuoti palūkanų permoką ir įskaityti ją į kredito likutį. Nurodė, kad sumokėtos palūkanos nėra grąžinamos, kad mokėjimai atliekami ne pagal sutartį, o pagal jos priedą – mokėjimų grafiką. Pareikalautas grąžinti kredito likutis (po 29 mėnesių mokėjimo) beveik nesiskyrė nuo pradinės kredito sumos.

Anot kredito įmonės, sutarties priedas „mokėjimų grafikas“ (sutarties įvykdymo būdas) buvo viršesnis už pačią sutartį ir už joje įtvirtintą esminę kreditavimo sąlygą – nekeičiamą palūkanų normą.
Pavyzdžiui, jei mokėjimų grafike būtų nurodyta, kad klientas visas sutarties 5 metų palūkanas sumokės, tarkim, per vieną pirmo mėnesio įmoką, tai nusprendus sekantį mėnesį gražinti kreditą, sumokėtos palūkanos net 30 kartų viršytų sutartines. Nesąmonė? Bet šios logikos pagalba atskiros finansinės įstaigos, kurioms įstatymas nenustato valstybės institucijų priežiūros, nesąžiningai pasipelno klientų sąskaita.

 

Veiksmai: Pakartotiniu raštu pranešėme kredito įstaigai apie sutarties nutraukimą nuo ankstesnio prašymo datos, aiškiai išdėstėme mūsų poziciją ir pateikėme sumokėtų palūkanų perskaičiavimą, pranešėme apie permokos vienašalį įskaitymą į kredito likutį. Pridėjome kredito likučio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Nurodėme, kad kredito įstaigai nesutinkant, jį galės ginti savo poziciją teismine tvarka.

Rezultatas: Ginčas neperėjo į teisminį nagrinėjimą.