Visas Jūsų sutartis, nepriklausomai nuo jų rūšies ir pasirašymo tikslų, privalo vienyti svarbiausias bruožas – jos turi būti Jums naudingos ir užtikrinti būtent Jūsų, o ne vien kitos šalies, interesus.

Dar geriau, jei sutarties nuostatos būtent Jums, o ne kitai šaliai, suteikia kiek daugiau teisių ir vykdymo laisvės, nustato Jums mažesnę atsakomybę ir teisę reikalauti netesybų, leidžia Jums lengvai ir su minimaliais nuostoliais (arba tam tikrais atvejais pelningai) ją nutraukti. Tačiau, kita šalis irgi siekia jai naudingų sąlygų. Dėl to, apdairus asmuo, sudarydamas jam svarbesnę sutartį, būtinai kreipiasi profesionalaus juristo pagalbos.

Esu 9 metus praktikuojantis teisininkas. Per šį laiką paruošiau daug įvairių rūšių sutarčių, dalyvavau derybose dėl jų sąlygų derinimo ir pasirašymo. Paprastai „rimtų“ verslo sutarčių apimtys siekia 10 – 15 lapų (kartais ir daugiau), jų derinimas su kitos šalies atstovais ir teisininkais kartais virsta įtemptomis ne vienos dienos derybomis (priklauso nuo šalių pozicijos derybose ir noro siekti kompromiso). Tačiau teko matyti ir trumpas 1 – 3 puslapių „kreivai“ surašytas sutartis, kurios leido man sėkmingai atstovauti klientams teisminiuose ginčuose.

Taigi, juristo užduotis yra padėti klientui tiksliai suprasti kiekvieną sutarties nuostatą, jos teisinę reikšmę ir pasekmes, kaip ir kokius santykius su kita šalimi reguliuoja sutartis, kokių santykių ji nereguliuoja ir kokios pasekmės iš to gali kilti. Klientas, turėdamas šią informaciją, pats priima sprendimą pasirašyti sutartį ar inicijuoti jos pakeitimą arba iš viso nesudaryti jam nenaudingos sutarties.