Ruošdamas šį internetinį puslapį, trumpai peržiūrėjau mano anksčiau parengtų sutarčių nemažą kraitį.

Esminę jo dalį sudaro komercinės sutartys: daiktų (prekių) pirkimo – pardavimo, įvairių paslaugų teikimo, nekilnojamojo turto (patalpų, žemės) nuomos, nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, komercinio agentavimo, paskolų ir tikslinių kreditų suteikimo, skolos perkėlimo, reikalavimo perleidimo, energetikos (gamtinių dujų ir jų transportavimo) srities, akcijų pirkimo – pardavimo, konfidencialumo, statybinės rangos ir kt. sutartys. Dalis jų yra pakankamai sudėtingos ir apima visą eilę su pagrindine sutartimi susijusių sandorių.

Esu parengęs jungtinės veiklos sutartis dėl daugiabučio namo statybos panaudojant tam kelis skirtingiems asmenims priklausančius žemės sklypus, dėl daugiabučio namo stogo remonto ir rekonstrukcijos vieno bendrasavininko lėšomis mainais leidžiant jam įregistruoti asmenine nuosavybe naujai įrengtinas palėpės patalpas, dėl advokatų profesinės bendrijos įsteigimo ir t.t.

Preliminariosios sutartis dažniausiai sudaromos dėl įvairaus nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo (kai šalys dėl tam tikrų priežasčių nėra pasirengusios iškart sudaryti galutinės sutarties) bei dėl būsimo (statomo) busto pirkimo – pardavimo (LR CK 6.401 str.). Be to, esu parengęs eilę mišraus tipo sutarčių dėl buto griaunamame name pirkimo mainais į butą toje vietoje būsimame statyti daugiabučiame name, dėl teisių į būsimą (statomą) butą perleidimo, dėl privataus žemės sklypo būsimo panaudojimo dujotiekio statybai ir sklypui nustatytinų apribojimų bei nuostolių atlyginimo, dėl įkeistų bankui bendrovės akcijų būsimo pirkimo – pardavimo, dėl žemės sklypo būsimos nuomos licencijuojamai komercinei veiklai ir kt.