Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (LR CK 6.154 str. 1 d.).

Sutartys yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis.

 

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas įvardina daugybę sutarčių rūšių (įvairių rūšių pirkimo – pardavimo, mainų, dovanojimo, įvairių rūšių nuomos, panaudos, rangos, statybos rangos, paslaugų teikimo, komiso, frančizės, vežimo ir krovinių ekspedicijos, paskolos, jungtinės veiklos ir kt.). Šis sąrašas nėra galutinis.

Kodekso 6.156 straipsnio 1 dalis nustato, kad „šalys turi teisę <…> sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams“.

 

Asmuo, sudarydamas sutartį, įgyja tam tikras teises ir prisiima įsipareigojimus. Sutartinius įsipareigojimus privalu vykdyti, todėl prisiimti juos reikia apgalvotai.